Văn bản chính sách

Số văn bản Loại văn bản Ngày ban hành Trích yếu
1258/QĐ-TTgQuyết định17/08/2020 Về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quyết định số 1254/QĐ-TTg ngày 26 tháng 9 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch hành động thúc đẩy Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN, cải cách công tác kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và tạo thuận lợi thương mại giai đoạn 2018 - 2020
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Tải văn bản/ biểu mẫu:
80/2020/NĐ-CPNghị định08/07/2020 Quản lý và sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài dành cho Việt Nam
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Tải văn bản/ biểu mẫu:
79/NQ-CPNghị quyết25/05/2020 Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết về danh sách các nước có công dân được cấp thị thực điện tử; danh sách các cửa khẩu quốc tế cho phép người nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh bằng thị thực điện tử.
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Tải văn bản/ biểu mẫu:
30/2020/NĐ-CPNghị định05/03/2020 Nghị định về công tác văn thư
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Tải văn bản/ biểu mẫu:
06/2020/QĐ-TTgQuyết định21/02/2020 Quyết định về tổ chức và quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Tải văn bản/ biểu mẫu:
186/QĐ-UBNDQuyết định16/01/2020 Quyết định phê duyệt Kế hoạch phối hợp thực hiện công tác đối ngoại nhân dân trên địa bàn thành phố Đà Nẵng năm 2020
Cơ quan ban hành: UBND TP Đà Nẵng
Tải văn bản/ biểu mẫu:
36-HD/VPTWHướng dẫn03/04/2018 Hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản của Đảng
Cơ quan ban hành: Ban chấp hành Trung ương
Tải văn bản/ biểu mẫu:
    
    
    
1 / 25
2019.10.16
2 / 25
2019.10.16
3 / 25
2019.10.16
4 / 25
2019.10.16
5 / 25
2019.10.16
6 / 25
2019.10.16
7 / 25
2019.10.16
8 / 25
2019.10.16
9 / 25
2019.10.16
10 / 25
2019.10.16
11 / 25
2019.10.16
12 / 25
2019.10.16
13 / 25
2019.10.16
14 / 25
2019.10.16
15 / 25
2019.10.16
16 / 25
2019.10.16
17 / 25
2019.10.16
18 / 25
2019.10.16
19 / 25
2019.10.16
20 / 25
2019.10.16
21 / 25
2019.10.16
22 / 25
2019.10.16
23 / 25
2019.10.16
24 / 25
2019.10.16
25 / 25
2019.10.16

 
Loading the player...
 
Đà Nẵng, Việt Nam

 
 
Lượt truy cập: 117,163 Hôm qua: 597 - Hôm nay: 135 Tuần này: 5,865 - Tuần trước: 2,218 Tháng này: 17,574 - Tháng trước: 17,912 Online: 35