Văn bản chính sách

Số văn bản Loại văn bản Ngày ban hành Trích yếu
3394/QĐ-UBNDQuyết định29/12/2022 Quyết định phê duyệt Kế hoạch thực hiện công tác đối ngoại nhân dân trên địa bàn thành phố Đà Nẵng năm 2023
Cơ quan ban hành: UBND TP Đà Nẵng
Tải văn bản/ biểu mẫu:
43/2022/TT-BTCThông tư19/07/2022 Thông tư hướng dẫn việc quản lý và sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác điều ước quốc tế và công tác thoả thuận quốc tế
Cơ quan ban hành: Các bộ ngành
Tải văn bản/ biểu mẫu:
Số 69/QĐ-UBNDQuyết định10/01/2022 Quyết định phê duyệt Kế hoạch thực hiện công tác đối ngoại nhân dân trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
Cơ quan ban hành: UBND TP Đà Nẵng
Tải văn bản/ biểu mẫu:
64/2021/NĐ-CPNghị định30/06/2021 Nghị định về ký kết và thực hiện thoả thuận quốc tế nhân danh tổng cục, cục thuộc bộ, cơ quan ngang bộ; cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh; Uỷ ban nhân dân cấp huyện; Uỷ ban nhân dân cấp xã ở khu vực biên giới; cơ quan cấp tỉnh của tổ chức
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Tải văn bản/ biểu mẫu:
65/2021/NĐ-CPNghị định30/06/2021 Nghị định về quản lý và sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác điều ước quốc tế và công tác thoả thuận quốc tế
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Tải văn bản/ biểu mẫu:
Số 980/QĐ-UBNDQuyết định26/03/2021 Quyết định về việc ban hành Đề án thực hiện Chương trình thành phố "5 không", "3 có", "4 an" trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đến năm 2025
Cơ quan ban hành: UBND TP Đà Nẵng
Tải văn bản/ biểu mẫu:
Số 422/QĐ-TTgQuyết định23/03/2021 Quyết định Phê duyệt Điều lệ Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Tải văn bản/ biểu mẫu:
Số 656/QĐ-UBNDQuyết định01/03/2021 Quyết định phê duyệt Kế hoạch thực hiện hoạt động đối ngoại nhân dân trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2021-2025
Cơ quan ban hành: UBND TP Đà Nẵng
Tải văn bản/ biểu mẫu:
Số 181/QĐ-UBNDQuyết định20/01/2021 Quyết định phê duyệt Kế hoạch thực hiện đối ngoại nhân dân trên địa bàn thành phố năm 2021
Cơ quan ban hành: UBND TP Đà Nẵng
Tải văn bản/ biểu mẫu:
70/2020/QH14Luật13/11/2020 Luật thoả thuận quốc tế
Cơ quan ban hành: Quốc hội
Tải văn bản/ biểu mẫu:
1 / 7
2020.11.8A
2 / 7
2020.11.8C
3 / 7
2020.11.8C
4 / 7
2020.11.8B
5 / 7
2020.11.8C
6 / 7
2020.8.11B
7 / 7
2020.11.8A

 
Loading the player...
 
Đà Nẵng, Việt Nam

 
 
Lượt truy cập: 853,831 Hôm qua: 628 - Hôm nay: 100 Tuần này: 4,639 - Tuần trước: 3,757 Tháng này: 95,441 - Tháng trước: 68,201 Online: 22