Chi bộ Liên hiệp hữu nghị tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Ngày đăng: 01/08/2022
Ngày 01/8/2022, Chi bộ Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố (Chi bộ) tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Tham dự có đồng chí Nguyễn Ngọc Bình, Bí thư Chi bộ; đồng chí Phạm Hữu Hoa, Phó Bí thư Chi bộ; cùng toàn thể đảng viên Chi bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan Liên hiệp hữu nghị.

Đây là hoạt động cụ thể triển khai Kế hoạch số 101-KH/ĐUK ngày 20/7/2022 của Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố về việc xây dựng Kế hoạch học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; Kế hoạch số 37-KH/CB ngày 25/7/2022 của Chi bộ Liên hiệp hữu nghị về việc học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.
Thay mặt lãnh đạo Chi bộ, đồng chí Phạm Hữu Hoa đã trình bày 04 Nghị quyết gồm: Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương về “Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển, có thu nhập cao”; Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương về “Nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương về “Tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới”; Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương về “Tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới”.


Đồng chí Phạm Hữu Hoa nêu rõ mục đích của việc học tập, quán triệt 04 Nghị quyết trên nhằm giúp cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động Liên hiệp hữu nghị nắm vững các thông tin tổng quát về những nội dung cốt lõi và những điểm mới trong các văn kiện Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Qua đó, Chi bộ, cơ quan có trách nhiệm bám sát chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa XIII của Chi bộ, Đảng bộ cấp trên, đưa Nghị quyết vào thực tiễn công việc chuyên môn, vào cuộc sống hàng ngày, phát huy vai trò gương mẫu của người cán bộ, đảng viên.

Mai Dung

Tin cùng chuyên mục

1 / 7
2020.11.8A
2 / 7
2020.11.8C
3 / 7
2020.11.8C
4 / 7
2020.11.8B
5 / 7
2020.11.8C
6 / 7
2020.8.11B
7 / 7
2020.11.8A

 
Loading the player...
 
Đà Nẵng, Việt Nam

 
 
Lượt truy cập: 725,977 Hôm qua: 559 - Hôm nay: 454 Tuần này: 3,820 - Tuần trước: 2,228 Tháng này: 65,680 - Tháng trước: 59,444 Online: 11