Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tổ chức họp góp ý dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội

Ngày đăng: 12/08/2022
Sáng ngày 12/8/2022, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố (Liên hiệp hữu nghị) đã tổ chức họp góp ý Dự thảo lần thứ 6 Nghị định của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội.

Chủ trì buổi họp là ông Phạm Hữu Hoa, Phó Chủ tịch Liên hiệp hữu nghị cùng toàn thể công chức, viên chức, người lao động cơ quan.Hội nghị đã tập trung trao đổi, thảo luận, thống nhất góp ý một số nội dung cơ bản của Nghị định như chính sách, chế độ đối với người làm việc tại hội (Điều 8), đề nghị cần quy định rõ hơn mức tiền lương đối với đối tượng làm việc tại hội trong độ tuổi lao động không thuộc trường hợp quy định tại điểm a, điểm b, điểm c Khoản 1 Điều 8 và người làm việc tại hội là người đang hưởng lương hưu; tránh quy định chung chung thì rất khó áp dụng trong thực tiễn.


Về chế độ phụ cấp công vụ, đề nghị giải thích rõ các cụm từ “luân chuyển, điều động, phân công” để dễ áp dụng, vì hiện nay tại các hội có một số người đã thi tuyển vào công chức và được tiếp tục bố trí làm công tác hội thì có được xem là “phân công” công tác không?


Về chế độ thù lao, đề nghị quy định ngay trong Nghị định, đối với người đang hưởng lương hưu làm việc tại hội thì mức thù lao được tính bằng 20% mức lương hiện hưởng tại thời điểm về hưu (được tính theo mức lương cơ sở hiện hành), nhằm tạo sự thống nhất chung.


Về hội viên danh dự, đề nghị bổ sung thêm đối tượng áp dụng để kết nạp Hội viên danh dự là người nước ngoài có uy tín, tự nguyện tham gia và có nhiều đóng góp đối với hội thì được hội mời làm hội viên danh dự.


Về hội do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ, đề nghị cần phân loại theo hướng nên có quy định riêng, ưu tiên hơn đối với 03 liên hiệp là Liên hiệp các tổ chức hữu nghị, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật, Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật, vì đây là 03 tổ chức được Ban Bí thư có văn bản xác định là tổ chức chính trị - xã hội, được Nhà nước giao biên chế, hỗ trợ về kinh phí, cơ sở vật chất và điều kiện hoạt động; không thể cộng dồn 03 hội này vào cùng nhóm với 27 hội khác trong Phụ lục 1 là không công bằng./.


Mỹ Dung

Tin cùng chuyên mục

1 / 7
2020.11.8A
2 / 7
2020.11.8C
3 / 7
2020.11.8C
4 / 7
2020.11.8B
5 / 7
2020.11.8C
6 / 7
2020.8.11B
7 / 7
2020.11.8A

 
Loading the player...
 
Đà Nẵng, Việt Nam

 
 
Lượt truy cập: 853,743 Hôm qua: 628 - Hôm nay: 12 Tuần này: 4,639 - Tuần trước: 3,669 Tháng này: 95,441 - Tháng trước: 68,113 Online: 12