Chi bộ Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng tổ chức hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII

Ngày đăng: 14/12/2022
Thực hiện Kế hoạch số 124-KH/ĐUK ngày 30/11/2022 của Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố về nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII, ngày 13/12/2022, chi bộ Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền cho các đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan về các nội dung trên.

Chủ trì hội nghị và trực tiếp báo cáo tại hội nghị là ông Phạm Hữu Hoa, Phó Bí thư Chi bộ, Phó Chủ tịch Liên hiệp hữu nghị cùng toàn thể đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, ngưi lao động cơ quan.

Ông Phạm Hữu Hoa báo cáo tại Hội nghị

Thay mặt lãnh đạo chi bộ, ông Phạm Hữu Hoa đã trình bày 04 Nghị quyết:  Nghị quyết Trung ương 6 khóa XIII v “Đnh hướng quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050”; Nghị quyết số 27-NQ/TW về “Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới”; Nghị quyết số 28-NQ/TW về “Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới”; Nghị quyết số 29-NQ/TW về “Tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đi hoá đt nưc đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

Ông Phạm Hữu Hoa nêu rõ mục đích của việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết nhằm giúp cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, ngưi lao động Liên hiệp hữu nghị nắm vững các thông tin tổng quát về những nội dung cốt lõi, đnh hướng và những điểm mới trong các văn kiện Hội nghị lần thứ 6 của Ban Chấp hành Trung ương Đng khoá XIII. Qua đó, Chi b, cơ quan có trách nhiệm bám sát các đnh hướng của lãnh đo Đảng vào thực tiễn công việc chuyên môn, vào cuộc sống hàng ngày, phát huy vai trò gương mẫu của người cán bộ, đảng viên cơ quan trong việc thực hiện các Nghị quyết của Đảng.

Tấn Thành

Tin cùng chuyên mục

1 / 7
2020.11.8A
2 / 7
2020.11.8C
3 / 7
2020.11.8C
4 / 7
2020.11.8B
5 / 7
2020.11.8C
6 / 7
2020.8.11B
7 / 7
2020.11.8A

 
Loading the player...
 
Đà Nẵng, Việt Nam

 
 
Lượt truy cập: 804,488 Hôm qua: 1,404 - Hôm nay: 554 Tuần này: 5,623 - Tuần trước: 4,564 Tháng này: 63,298 - Tháng trước: 89,339 Online: 37