Giới thiệu chung về Hội hữu nghị Việt Nam - Liên Bang Nga thành phố Đà Nẵng

Ngày đăng: 18/02/2020

HỘI HỮU NGHỊ VIỆT NAM - LIÊN BANG NGA THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

(Được thành lập vào ngày 20 tháng 10 năm 1997)


1. Thông tin liên hệ

Địa chỉ: 522 Ông Ích Khiêm, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

- Điện thoại: +84 236.3821.378; Fax: +84 236.3835.034

- Email: vietnam.russia@danang.gov.vn

- Liên hệ thường trực Hội:  Phan Thị Thủy, Trưởng phòng Nghiệp vụ, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng; Tel: 0983. 687.819

2. Tôn chỉ, mục đích

Hội Hữu nghị Việt Nam - Liên Bang Nga thành phố Đà Nng (sau đây gọi tắt là Hội) là một tổ chức chính trị - xã hội, là thành viên của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng, hoạt đng theo Điều lệ Hội và Điều lệ Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng trên cơ sở tuân thủ pháp luật nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Hội có phạm vi hoạt động trên toàn thành phố Đà Nng, có tư cách pháp nhân và con dấu riêng.

Hội Hữu nghị Việt Nam - Liên Bang Nga thành phố Đà Nẵng hoạt động nhằm góp phần củng cố, tăng cường và mở rộng quan hệ đoàn kết hữu nghị; sự hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân hai nước Việt Nam và Liên Bang Nga nói chung và giữa nhân dân thành phố Đà Nẵng với nhân dân các đa phương của Liên Bang Nga nói riêng.

Làm cầu nối góp phần thúc đẩy sự hợp tác phát triển đa diện trong các lĩnh vực kinh tế - thương mại, khoa học - công nghệ, giáo dục - đào to, văn hoá - xã hội ... giữa nhân dân hai nước Việt Nam và Liên Bang Nga. Tranh thủ sự đồng tình, ủng hộ của nhân dân Liên Bang Nga đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của nhân dân ta.

3. Nhiệm vụ

Tuyên truyền, giới thiệu với nhân dân Liên Bang Nga về lịch sử, đt nưc, con người, nn văn hoá và những thành tựu xây dựng đt nước của nhân dân Việt Nam, về chính sách của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Tuyên truyền giới thiệu, thông tin kịp thời với nhân dân Việt Nam về đt nưc, con ngưi, đường lối chính sách đối ngoại và đối nội của Liên Bang Nga.

Tham gia tổ chức và phối hợp với các cơ quan Nhà nưc, các đoàn thể nhân dân, tổ chức xã hội trong thành phố Đà Nẵng tiến hành các hoạt động chính trị, văn hoá, xã hội ... mang tính quần chúng nhằm vun đắp và phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống giữa nhân dân hai nước Việt Nam và Liên Bang Nga phù hợp với đường lối đối ngoại và pháp luật của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Xây dựng và phát triển quan hệ hữu nghị và hợp tác với Hội hữu nghị Liên Bang Nga - Việt Nam, với các tổ chức hữu nghị và các tổ chức xã hội khác của Liên Bang Nga thông qua các hoạt đng trao đi đoàn; trao đổi sách báo, phim ảnh ... và các hoạt động khác phù hợp với qui định của pháp luật hai nước.

Khuyến khích, hỗ trợ và làm cầu nối thúc đẩy phát triển quan hệ hợp tác về kinh tế, thương mại, khoa học công nghệ, giáo dục đào to, văn hoá - thể thao - du lịch giữa các đối tác Việt Nam và Liên Bang Nga.

Củng cố, phát triển tổ chức, tăng cường năng lực cho Hội.

Tấn Thành

Tin cùng chuyên mục

1 / 7
2020.11.8A
2 / 7
2020.11.8C
3 / 7
2020.11.8C
4 / 7
2020.11.8B
5 / 7
2020.11.8C
6 / 7
2020.8.11B
7 / 7
2020.11.8A

 
Loading the player...
 
Đà Nẵng, Việt Nam

 
 
Lượt truy cập: 804,466 Hôm qua: 1,404 - Hôm nay: 532 Tuần này: 5,623 - Tuần trước: 4,542 Tháng này: 63,298 - Tháng trước: 89,317 Online: 45