Giới thiệu chung về Hội hữu nghị Việt Nam - Pháp thành phố Đà Nẵng

Ngày đăng: 18/02/2020

HỘI HỮU NGHỊ VÀ HỢP TÁC VIỆT NAM - PHÁP THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

(Được thành lập vào ngày 10 tháng 10 năm 1997)


1. Thông tin liên hệ

Địa chỉ: 522 Ông Ích Khiêm, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

- Điện thoại: 84 236.3821.378; Fax: 84 236.3835.034

- Email: vietnam.france@danang.gov.vn

Liên hệ chuyên viên theo dõi Hội:  Bà Trần Thị Thùy Dương, Chuyên viên Phòng Lãnh sự Việt kiều, Sở Ngoại vụ thành phố Đà Nẵng; Tel: 0935.303.636 - 0236.3.822.253.

2. Tôn chỉ, mục đích

Hội Hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Pháp thành phố Đà Nẵng là một tổ chức xã hội, là thành viên của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng, hoạt đng theo Điều lệ Hội và Điều lệ Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nng trên cơ sở tuân thủ pháp luật nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Hội có phạm vi hoạt động trên toàn thành phố Đà Nng, có tư cách pháp nhân và con dấu riêng.

Hội Hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Pháp thành phố Đà Nẵng hoạt động nhằm góp phần củng cố, tăng cường và mở rộng quan hệ đoàn kết hữu nghị; sự hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân hai nước Việt Nam và Pháp nói chung và giữa nhân dân thành phố Đà Nẵng với nhân dân các đa phương của Pháp nói riêng.

Làm cầu nối góp phần thúc đẩy sự hợp tác phát triển đa diện trong các lĩnh vực kinh tế - thương mại, khoa học - công nghệ, giáo dục - đào to, văn hoá - xã hội vv...giữa nhân dân hai nước Việt Nam và Pháp. Tranh thủ sự đồng tình, ủng hộ của nhân dân Pháp đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của nhân dân ta.

3. Nhiệm vụ

Tuyên truyền, giới thiệu với nhân dân Pháp về lịch sử, đt nưc, con người, nền văn hoá và những thành tựu xây dựng đt nước của nhân dân Việt Nam, về chính sách của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Tuyên truyền, giới thiệu, thông tin kịp thời với nhân dân Việt Nam về đt nưc, con ngưi, đường lối, chính sách đối ngoại và đối nội của Cộng hòa Pháp.

Tham gia tổ chức và phối hợp với các cơ quan Nhà nưc, các đoàn thể nhân dân, tổ chức xã hội trong thành phố Đà Nẵng tiến hành các hoạt động chính trị, văn hoá, xã hội ... mang tính quần chúng nhằm vun đắp và phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống giữa nhân dân hai nước Việt Nam và Pháp phù hợp với đường lối đối ngoại và pháp luật của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Xây dựng và phát triển quan hệ hữu nghị và hợp tác với Hội hữu nghị Pháp - Việt, với các tổ chức hữu nghị và các tổ chức xã hội khác của Cộng hòa Pháp thông qua các hoạt đng trao đi đoàn; trao đổi sách báo, phim ảnh vv... và các hoạt động khác phù hợp với qui định của pháp luật hai nước.

Khuyến khích, hỗ trợ và làm cầu nối thúc đẩy phát triển quan hệ hợp tác về kinh tế, thương mại, khoa học - công nghệ, giáo dục - đào to, văn hoá - thể thao - du lịch giữa các đối tác Việt Nam và Pháp.

Củng cố, phát triển tổ chức, tăng cưng năng lực cho Hội.

Tấn Thành

Tin cùng chuyên mục

1 / 7
2020.11.8A
2 / 7
2020.11.8C
3 / 7
2020.11.8C
4 / 7
2020.11.8B
5 / 7
2020.11.8C
6 / 7
2020.8.11B
7 / 7
2020.11.8A

 
Loading the player...
 
Đà Nẵng, Việt Nam

 
 
Lượt truy cập: 407,898 Hôm qua: 731 - Hôm nay: 568 Tuần này: 4,970 - Tuần trước: 5,058 Tháng này: 31,027 - Tháng trước: 34,135 Online: 28