Giới thiệu chung về Hội hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ thành phố Đà Nẵng

Ngày đăng: 19/03/2020

Hội Hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ thành phố Đà Nẵng

(Được thành lập ngày 02/10/2014)


            - Địa chỉ: 522 Ông Ích Khiêm, thành phố Đà Nẵng

            - Điện thoại: +84 236 2600 640; Fax: +84 236 3835034

            - Email: vietnam.india@danang.gov.vn

            Liên hệ:

            + Bà Nguyễn Thị Kim Tuyến, Trưởng Phòng Nghiệp vụ Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố; Phó Chủ tịch Hội; điện thoại: 0905.942.315.

            + Thư ký HộiÔng Tạ Thanh Vương, điện thoại: 0905.057.903.

             1. Tôn chỉ, mục đích

- Hội Hữu nghị Việt - Ấn thành phố Đà Nẵng là một tổ chức xã hội. Mục đích hoạt động của Hội là góp phần củng cố, tăng cường và mở rộng quan hệ hợp tác, hữu nghị; sự hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân hai nước Việt Nam và Ấn Độ nói chung và giữa nhân dân thành phố Đà Nẵng với nhân dân các địa phương của Ấn Độ nói riêng.

            2. Nhiệm vụ

- Tổ chức và phối hợp với các cơ quan, đơn vị  tổ chức các hoạt động nhằm phát triển quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân thành phố Đà Nẵng với nhân dân Ấn Độ.

- Tuyên truyền và giới thiệu với nhân dân Ấn Độ về lịch sử, đất nước, con người, nền văn hóa và những thành tựu xây dựng đất nước của Việt Nam; chính sách đối ngoại rộng mở, đa dạng hóa, đa phương hóa của Việt Nam; về thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Đà Nẵng.

- Giới thiệu, thông tin cho nhân dân thành phố Đà Nẵng về lịch sử, văn hóa, đất nước, con người Ấn Độ cũng như mối quan hệ truyền thống hữu nghị giữa nhân dân hai nước Việt Nam và Ấn Độ nói chung và giữa nhân dân thành phố Đà Nẵng và các địa phương của Ấn Độ nói riêng.

- Khuyến khích, hỗ trợ và làm cầu nối cho các hoạt động hòa bình, đoàn kết, hữu nghị, hợp tác kinh tế thương mại, khoa học, công nghệ, giáo dục - đào tạo, văn hoá, … giữa các tổ chức, địa phương và các cá nhân của thành phố Đà Nẵng với các đối tác của Ấn Độ.

- Xây dựng và phát triển quan hệ hữu nghị, hợp tác với Hội hữu nghị, các tổ chức xã hội khác của nước Ấn Độ thông qua các hoạt động trao đổi đoàn, sách báo, phim ảnh, các hội nghị, hội thảo song phương và đa phương; và các hoạt động khác phù hợp với quy định của pháp luật hai nước.

- Củng cố, phát triển tổ chức, tăng cường năng lực cho Hội. Xây dựng và quảng bá hình ảnh Hội trong và ngoài nước.

- Vận động xã hội hóa để thực hiện các hoạt động của Hội./.

Tin cùng chuyên mục

1 / 7
2020.11.8A
2 / 7
2020.11.8C
3 / 7
2020.11.8C
4 / 7
2020.11.8B
5 / 7
2020.11.8C
6 / 7
2020.8.11B
7 / 7
2020.11.8A

 
Loading the player...
 
Đà Nẵng, Việt Nam

 
 
Lượt truy cập: 466,779 Hôm qua: 817 - Hôm nay: 465 Tuần này: 6,444 - Tuần trước: 1,282 Tháng này: 47,472 - Tháng trước: 31,454 Online: 23