Giới thiệu chung về Hội hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản thành phố Đà Nẵng

Ngày đăng: 18/08/2022

Hội Hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản thành phố Đà Nẵng

(Được thành lập lại trên cơ sở Hội hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng được thành lập ngày 19/7/1993)

 

          - Địa chỉ: 522 Ông Ích Khiêm, thành phố Đà Nẵng

          - Điện thoại: +84 236 3821.378; Fax: +84 236 3835034

          - Email: vietnam.japan@danang.gov.vn

       - Liên hệ: Bà  Trần Thị Nguyệt Anh, Chuyên viên Văn phòng, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng; điện thoại: 0914.956.869

           1. Tôn chỉ, mục đích

- Hội hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản thành phố Đà Nẵng (sau đây được gọi là Hội) là tổ chức xã hội, thành viên của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng, hoạt động theo quy định của pháp luật, theo Điều lệ Hội và Điều lệ của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng.

- Mục đích hoạt động của Hội là góp phần tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân Việt Nam nói chung và nhân dân thành phố Đà Nẵng nói riêng với nhân dân Nhật Bản; góp phần củng cố và phát triển quan hệ hữu nghị, hợp tác văn hóa, giáo dục - đào tạo và khoa học, công nghệ, kinh tế, thương mại, thể thao, du lịch, hoạt động nhân đạo, từ thiện giữa thành phố Đà Nẵng và các địa phương của Nhật Bản và vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, hợp tác và phát triển.

          2. Nhiệm vụ

- Tổ chức và phối hợp với các cơ quan, đơn vị tổ chức các hoạt động nhằm phát triển quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân thành phố Đà Nẵng với nhân dân Nhật Bản.

- Tuyên truyền và giới thiệu với nhân dân Nhật Bản về lịch sử, đất nước, con người, nền văn hóa và những thành tựu kinh tế - xã hội của Việt Nam và thành phố Đà Nẵng; chính sách đối ngoại rộng mở, đa dạng hóa, đa phương hóa của Việt Nam.

- Góp phần thông tin, giới thiệu cho nhân dân thành phố Đà Nẵng về tình hình, về đất nước, con người Nhật Bản cũng như mối quan hệ hữu nghị giữa nhân dân hai nước Việt Nam và Nhật Bản nói chung và giữa nhân dân thành phố Đà Nẵng và các địa phương của Nhật Bản nói riêng.

- Kết nối đối tác là các tổ chức nhân dân, phi chính phủ, phi lợi nhuận, các tổ chức tương ứng khác của Nhật Bản; vận động viện trợ phi chính phủ Nhật Bản.

- Thiết lập và phát triển mối quan hệ hữu nghị, hợp tác với tổ chức, cá nhân Nhật Bản mong muốn phát triển mối quan hệ với thành phố Đà Nẵng; hỗ trợ và làm cầu nối cho các hoạt động hợp tác kinh tế thương mại, khoa học, công nghệ, giáo dục đào tạo, văn hoá, giữa các tổ chức, địa phương của thành phố Đà Nẵng với các đối tác của Nhật Bản.

- Củng cố, phát triển tổ chức, tăng cường năng lực cho Hội. Xây dựng và quảng bá hình ảnh Hội trong và ngoài nước.

- Vận động xã hội hóa để thực hiện các hoạt động của Hội./.

 

 

 

Tin cùng chuyên mục

1 / 7
2020.11.8A
2 / 7
2020.11.8C
3 / 7
2020.11.8C
4 / 7
2020.11.8B
5 / 7
2020.11.8C
6 / 7
2020.8.11B
7 / 7
2020.11.8A

 
Loading the player...
 
Đà Nẵng, Việt Nam

 
 
Lượt truy cập: 804,565 Hôm qua: 1,404 - Hôm nay: 631 Tuần này: 5,623 - Tuần trước: 4,641 Tháng này: 63,298 - Tháng trước: 89,416 Online: 43