Đà Nẵng - Boras (Thụy Điển) hợp tác giáo dục, khoa học vì sự phát triển bền vững

Ngày đăng: 17/01/2021
Chiều 15-1, UBND thành phố Đà Nẵng phối hợp với chính quyền thành phố Boras (Thụy Điển) tổ chức Hội thảo trực tuyến về các mục tiêu phát triển bền vững đến năm 2030 của Liên hợp quốc, trong khuôn khổ dự án “Giáo dục khoa học vì sự phát triển bền vững tại Đà Nẵng” hợp tác giữa Đà Nẵng và Boras. Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Quang Nam chủ trì tại điểm cầu Đà Nẵng; Phó Chủ tịch Hội đồng thành phố Boras, ông Ulrik Nilsson chủ trì tại điểm cầu Boras.

 

 

Description: https://docs.portal.danang.gov.vn/images/images/Nam%202021/Thang%2001/210115-Boras_1.JPG

Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Quang Nam chủ trì tại điểm cầu Đà Nẵng

 

Các mục tiêu phát triển bền vững đến năm 2030 của Liên hợp quốc kêu gọi toàn cầu hành động nhằm xóa đói giảm nghèo, bảo vệ môi trường khí hậu và đảm bảo hòa bình, thịnh vượng trên thế giới. Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững được ban hành theo Quyết định số 622/QĐ-TTg ngày 10-5-2017 của Thủ tướng Chính phủ, trong đó nêu rõ 17 mục tiêu phát triển bền vững của Việt Nam đến năm 2030, bao gồm 115 mục tiêu cụ thể, tương ứng với các mục tiêu phát triển bền vững toàn cầu được thông qua tại Hội nghị Thượng đỉnh Liên Hợp Quốc vào tháng 9-2015.

Trong số đó có các mục tiêu liên quan đến giáo dục, môi trường và khoa học công nghệ mà thành phố Đà Nẵng quan tâm: đảm bảo giáo dục chất lượng, rộng mở và công bằng và nâng cao cơ hội học tập suốt đời cho tất cả mọi người; đảm bảo sự sẵn có và quản lý bền vững nguồn nước và cải thiện các điều kiện vệ sinh cho tất cả mọi người; xây dựng cơ sở hạ tầng vững chắc, đẩy mạnh công nghiệp hóa rộng mở và bền vững, khuyến khích đổi mới; có biện pháp khẩn cấp để chống lại biến đổi khí hậu và các tác động của nó; bảo tồn và sử dụng bền vững các đại dương, biển và các nguồn tài nguyên biển cho phát triển bền vững; bảo vệ, tái tạo và khuyến khích sử dụng bền vững các hệ sinh thái trên cạn, quản lý tài nguyên rừng bền vững, chống sa mạc hóa, chông xói mòn đất và mất đa dạng sinh học.

Phát biểu tại hội thảo, Phó Chủ tịch Lê Quang Nam nhận định, việc thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững đến năm 2030 của Liên Hợp Quốc đang là xu thế toàn cầu, nhằm hướng đến một thế giới không có đói nghèo, môi trường khí hậu được đảm bảo và phát triển thịnh vượng, xây dựng thế giới hòa bình chung. Trên tinh thần đó, UBND thành phố Đà Nẵng đã ban hành Quyết định số 3442/QĐ-UBND ngày 15-9-2020 về việc phê duyệt Kế hoạch hành động thực hiện Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững và lộ trình thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững đến năm 2030 của thành phố Đà Nẵng.

“Một trong những nhiệm vụ của Kế hoạch hành động được chính quyền thành phố quan tâm hàng đầu là việc nâng cao nhận thức và hành động của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về phát triển bền vững và các mục tiêu phát triển bền vững; huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp, cộng đồng dân cư trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững trên địa bàn thành phố; và tăng cường và huy động các nguồn tài chính từ ngân sách nhà nước và các nguồn vốn hợp pháp khác để triển khai thực hiện Kế hoạch hành động này”, Phó Chủ tịch UBND thành phố thông tin.

Description: https://docs.portal.danang.gov.vn/images/images/Nam%202021/Thang%2001/210115-Boras_2.JPG

Hội thảo về các mục tiêu phát triển bền vững đến năm 2030 của Liên hợp quốc giữa thành phố Đà Nẵng và thành phố Boras (Thụy Điển) được tổ chức trực tuyến

Về phía thành phố Boras, ông Ulrik Nilsson cho biết, hướng đến mục tiêu phát triển bền vững theo Chương trình nghị sự 2030 của Liên Hợp quốc, thành phố Boras tập trung thực hiện một số nội dung như: hoàn thiện hệ thống thể chế, chính sách; tăng cường thông tin, truyền thông; phát huy vai trò và sự tham gia của các bên liên quan; bố trí, huy động và tăng cường nguồn lực tài chính; tăng cường hợp tác quốc tế. “Chúng tôi có một trung tâm khoa học nghiên cứu về phát triển bền vững, với mục tiêu phát triển bền vững toàn cầu phải được tích hợp vào tất cả các hoạt động của thành phố, từ phát triển cơ sở hạ tầng đến xây dựng khung thể chế, chính sách. Đặc biệt, chúng tôi có cơ chế xây dựng các chính sách từ những quyết định được đưa ra ở cấp thấp nhất, nhằm đảm bảo phản ánh đúng nhất nguyện vọng của người dân. Đây là một trong những yếu tố quan trọng để đạt được sự phát triển bền bững”, Phó Chủ tịch Hội đồng thành phố Boras chia sẻ.

Tại hội thảo, các sở, ngành liên quan của thành phố Đà Nẵng đã chia sẻ kinh nghiệm và nội dung thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững nhằm đưa thành phố phát triển thành trung tâm đổi mới sáng tạo, thành phố môi trường và các hoạt động giáo dục trọn đời. Thành phố Boras cũng chia sẻ các kế hoạch hành động vì sự phát triển bền vững. Hai bên thống nhất tiếp tục thực hiện các cuộc họp, hội thảo tiếp theo bằng hình thức trực tuyến, do diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 trên toàn cầu. Dự kiến, cuộc họp tiếp theo giữa hai thành phố diễn ra vào tháng 4-2021, với mục tiêu phân tích sâu hơn cũng như xác định được các công cụ phát triển cho hai thành phố.

“Chúng tôi mong muốn, trong thời gian đến, dự án “Giáo dục khoa học vì sự phát triển bền vững tại Đà Nẵng” hợp tác giữa thành phố Đà Nẵng và thành phố Boras tiếp tục có những hoạt động cụ thể, góp phần nâng cao năng lực giáo dục khoa học, thúc đẩy đổi mới sáng tạo gắn với các mục tiêu phát triển bền vững tại Đà Nẵng”, Phó Chủ tịch Lê Quang Nam bày tỏ.

Nguồn: Cổng Thông tin điện tử thành phố

Tin cùng chuyên mục

1 / 7
2020.11.8A
2 / 7
2020.11.8C
3 / 7
2020.11.8C
4 / 7
2020.11.8B
5 / 7
2020.11.8C
6 / 7
2020.8.11B
7 / 7
2020.11.8A

 
Loading the player...
 
Đà Nẵng, Việt Nam

 
 
Lượt truy cập: 602,283 Hôm qua: 639 - Hôm nay: 486 Tuần này: 5,071 - Tuần trước: 1,125 Tháng này: 70,204 - Tháng trước: 68,205 Online: 21