Về Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng

Ngày đăng: 04/02/2020


LIÊN HIỆP CÁC TỔ CHỨC HỮU NGHỊ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
Địa chỉ: 522 Ông Ích Khiêm, thành phố Đà Nẵng

Điện thoại: (84.236) 3821378
Fax: (84.236) 3835034
E-mail: dafo@danang.gov.vn

 

1. Quá trình thành lập

- Ngày 28.01.1995, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng được thành lập theo Quyết định số 99/QĐ-UB của UBND tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng do ông Nguyễn Đình An làm Chủ tịch từ năm 1995 đến tháng 7/2009. Năm 1997, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng được đổi tên thành Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng.

- Ngày 15 và 16/10/2019, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng đã tổ chức Đại hội lần thứ V, nhiệm  kỳ 2019 - 2024.  Đại hội đã hiệp thương dân chủ cử Ban Chấp hành Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng khóa V gồm 39 Ủy viên.

Hiện nay, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị có 12 tổ chức thành viên:

- Hội hữu nghị Việt - Lào;

- Hội hữu nghị Việt - Nga;

- Hội hữu nghị Việt - Trung;

- Hội hữu nghị Việt - Nhật;

- Hội hữu nghị Việt - Mỹ;

- Hội hữu nghị Việt - Pháp;

- Hội hữu nghị Việt - Đức;

- Hội hữu nghị Việt - Hàn;

- Hội hữu nghị Việt - Thái;

- Hội hữu nghị Việt - Ấn;

- Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia;

- Ủy ban Hòa bình thành phố Đà Nẵng.

- Ngày 17/11/1950 là ngày truyền thống của ngành đối ngoại nhân dân.

2. Lãnh đạo Liên hiệp và các tổ chức thành viên

2.1. Lãnh đạo Liên hiệp

  STT

 Họ và tên

 Chức vụ

 Điện thoại

    1.

 Ông Nguyễn Ngọc Bình

Chủ tịch 

0908.434.569

    2.     

 Ông Phạm Hữu Hoa

Phó Chủ tịch

0903.582.999

 

2.2. Chủ tịch các tổ chức thành viên

 Stt

Họ và tên

Đơn vị công tác

Chủ tịch các tổ chức thành viên

Điện thoại

1.

Bà Đặng Thị Kim Liên

 

Uỷ viên Ban thường vụ Thành uỷ, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố

Ủy ban Hòa bình thành phố

0905.110.847

2. 

Bà Đào Thị Thanh Phượng

Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng

Hội hữu nghị Việt - Pháp

0917.980.999

3. 

Bà Lê Thị Thu Hạnh

Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ

Hội hữu nghị Việt - Hàn

0905.113.080

4.

Ông Nguyễn Đình Phúc

Nguyên Phó Giám đốc Sở Công thương

Hội hữu nghị Việt - Nga

0903.563.255

5.

Ông Nguyễn Đăng Hải

Nguyên Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban MTTQVN TP Đà Nẵng

Hội hữu nghị Việt - Trung

0913.438.118

6

Ông Phan Văn Hòa

Nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng

Hội hữu nghị Việt - Mỹ

0903.581.228

7.

Ông Hồ Kỳ Minh

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng

Hội hữu nghị Việt - Lào

0905.105.678

 8. 

Ông Lê Quang Nam

Thành uỷ viên, Bí thư quận uỷ Cẩm Lệ

Hội hữu nghị Việt - Đức

0905.939.866

9.  

Ông Trịnh Thanh Sáu

Nguyên Phó Chủ tịch Phụ trách Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP Đà Nẵng

Hội hữu nghị Việt - Thái

0914.030.647

10. 

Ông Trần Văn Nam

Nguyên Giám đốc Đại học Đà Nẵng

Hội hữu nghị Việt - Nhật

0913.477.045

11.

Ông Nguyễn Nho Khiêm 

Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật TP Đà Nẵng

Hội hữu nghị Việt  - Ấn

0914.082.912

12.  

Ông Trịnh Thanh Sáu

Nguyên Phó Chủ tịch Phụ trách Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP Đà Nẵng

Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia

0914.030.647

 

 

2.3. Các phòng, ban, đơn vị trực thuộc của Liên hiệp

  STT

 Phòng, ban, đơn vị trực thuộc

 Địa chỉ

 Điện thoại

1.

 Văn phòng

522 Ông Ích Khiêm

0236.3821378

2.

 Phòng Tổ chức - Hành Chính

                Nt

0236.2641169

3.

 Phòng Nghiệp vụ

                Nt

0236.2600640

4.

Cơ sở Ngoại ngữ Hữu nghị

                Nt

0236.3821378

5.

Chương trình SUNY Brockport Việt Nam

14 Nguyễn Trác

0236.3652402

 

 

3. Chức năng, nhiệm vụ của Liên hiệp và các tổ chức thành viên:

3.1. Chức năng:

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng là tổ chức chính trị – xã hội, chuyên trách về công tác đối ngoại nhân dân trong lĩnh vực hoà bình đoàn kết, hữu nghị và hợp tác giữa nhân dân Việt Nam nói chung, giữa nhân dân thành phố Đà Nẵng nói riêng với nhân dân các nước trên thế giới và các tổ chức phi chính phủ nước ngoài. Liên hiệp các tổ chức hữu nghị là thành viên của Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng, hoạt động dưới sự lãnh đạo của Thành uỷ và quản lý trực tiếp của Ủy ban nhân dân thành phố.

3.2. Nhiệm vụ:

- Tiến hành các hoạt động hữu nghị và hợp tác nhằm:     

+ Góp phần tăng cường, củng cố và phát triển quan hệ đoàn kết và hữu nghị; hỗ trợ và làm cầu nối cho các hoạt động ngoại giao chính trị, kinh tế và văn hóa giữa thành phố Đà Nẵng với địa phương các nước.

+  Làm cho bạn bè quốc tế ngày càng hiểu đúng và đầy đủ hơn về đất nước và con người Việt Nam, tranh thủ sự đồng tình và ủng hộ rộng rãi của nhân dân thế giới đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam nói chung và thành phố Đà Nẵng nói riêng, góp phần nâng cao hiểu biết và nhận thức của các tầng lớp nhân dân thành phố về chính sách đối ngoại của Việt Nam, về tình hình thế giới và các vấn đề toàn cầu.

+ Ủng hộ sự nghiệp đấu tranh chính nghĩa của nhân dân các nước, góp phần vào cuộc đấu tranh chung vì hoà bình, độc lập dân tộc, dân chủ, phát triển và tiến bộ xã hội.

-  Làm đầu mối phối hợp vận động, điều phối viện trợ phi chính phủ nước ngoài nhằm góp phần vào công tác phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

- Phối hợp làm tốt công tác vận động cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài có quê quán ở thành phố Đà Nẵng hướng về quê hương và tích cực tham gia đóng góp xây dựng thành phố.

- Hướng dẫn các tổ chức thành viên, phối hợp cùng các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai các hoạt động đối ngoại nhân dân đạt kết quả tốt, theo chủ trương đối ngoại của thành phố.

Mai Dung

Tin cùng chuyên mục

1 / 7
2020.11.8A
2 / 7
2020.11.8C
3 / 7
2020.11.8C
4 / 7
2020.11.8B
5 / 7
2020.11.8C
6 / 7
2020.8.11B
7 / 7
2020.11.8A

 
Loading the player...
 
Đà Nẵng, Việt Nam

 
 
Lượt truy cập: 185,630 Hôm qua: 962 - Hôm nay: 734 Tuần này: 5,840 - Tuần trước: 6,310 Tháng này: - Tháng trước: 24,985 Online: 18